Điều Khoản Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện", hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa Nhà Phát Hành và người sử dụng các dịch vụ có liên quan bởi Nhà Phát Hành.

Một khi đã tham gia trò chơi nghĩa là người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

2. Các điều khoản dành cho người chơi:

3. Quy định khi đăng ký tài khoản:

3.1 Quy định về cách đặt tên (tên tài khoản, tên nhân vật, tên bang phái,...)

3.2 Mật khẩu (Password)

3.3 Những hành vi sau bị tuyệt đối nghiêm cấm:

3.4 Chính sách sử dụng và bảo vệ dữ liệu đối với tài khoản Facebook

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, GOSU sử dụng tính năng tuyệt vời này của Facebook để bạn có thể dễ dàng kết nối. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

4. Các thỏa thuận chung:

4.1 Các thay đổi về nội dung của trò chơi Trò chơi, Sản phẩm, Dịch vụ

4.2 Thay đổi quy định

4.3 Sự gián đoạn của dịch vụ

4.4 Cấm truy cập

4.5 Quy định về hỗ trợ người dùng

4.6 Quy định về bồi thường

4.7 Kết thúc dịch vụ

4.8 Thông tin của bên thứ ba

4.9 Liên kết đến và đi từ hệ thống Trò chơi

4.10 Quyền sở hữu trí tuệ

4.11 Thông tin người dùng

  1. Với một số dịch vụ, hệ thống Trò chơi yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.
  2. NPH sẽ chỉ đưa ra các thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:

4.12 Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

4.13 Luật áp dụng